Dotace na rekonstrukce a novostavby

Dotace pro rekonstrukce a novostavby

V oblasti dotační podpory ve vztahu k pozemním stavbám je mnoho dotačních titulů, které lze využít s možností snížení investiční návratnosti celé stavební akce. Dotace, které jsme schopni pro klienty zajistit v plnohodnotné přípravě podkladů, po samotné vyřízení dotací a realizací veškerých stavebních úprav či výstavbou novostaveb pro přehled uvádíme zde.

Dotace Nová Zelená úsporám

  • Dotace pro rodinné domy v oblasti rekonstrukcí a zateplování domů, které jsou zkolaudovány pro bydlení a investor má zájem na snížení energetické náročnosti objektu formou zateplení obálky budovy nebo výměnou tepleného zdroje či doinstalace nových zdrojů z řady obnovitelných zdrojů.
  • Dotace pro novostavby rodinných domů vznikajících v kategorii nízkoenergetických a pasivních zdrojů.
  • Dotace pro rekonstrukce bytových domů v Praze s možností čerpání dotace na komplexní či částečné zateplení obálky budovy.
  • Dotace pro novostavby bytových domů v Praze, kde stejně tak jako u rodinných domů se jedná o pasivní či nízkoenergetické řešení výstavby bytů v bytových komplexech.

Dotace IROP – evropské dotace

  • Dotace pro bytové domy (bytová družstva, společenství vlastníků, právnické osoby) z hlediska zateplení obálky budovy a výměnu tepleného zdroje za zdroj s vyšší účinností pro snížení produkce CO2 a snížení nákladů na provoz.
  • Dotace pro obce a města na objekty bytové výstavby.

Zde žádat o dotace na zateplení či komplexní rekonstrukce domů včetně možnosti využití dotací pro sociální bydlení či startovací byty. Vedle toho lze využít i dotací pro bytové domy.
Pro jednotlivé dotační podpory MMR vyhlašuje specifické výzvy, do kterých společnost připravuje komplexní podklady o dotace.

Dotace OPŽP – dotace z MŽP a evropských fondů

  • Dotace pro obce a města v rovině objektů pro školy, školky objekty občanské vybavenosti. I v těchto dotacích lze žádat v různých prioritních osách o dotace na snížení energetické náročnosti budov, výměny tepelných zdrojů, instalace VZT a mnoho dalších dotačních titulů, které jsou vyhlašovány 1 až 2 za rok.

Dotace OPPIK – dotace z MPO a evropských fondů

  • Dotace pro komerční sektor podniků od malých po velké podniky s možností čerpání dotací pro snižování energetické náročnosti budov, výměny tepelných zdrojů, využívání odpadního tepla, zajištění nových technologií pro větrání, chlazení a svícení.

Ve všech uvedených případech zpracovává dotace a jejich komplexní přípravu divize SPRÁVA DOTACÍ mateřské společnosti Comfort space, a.s. s garancí celkového posouzení záměru investora společnost připraví celkový rámec možností, jak dotační podpory využít pro zmíněné investiční pobídky včetně smluvní garance zajištění vyřízení dotací na klíč.

Komplexní renovace bytu

Rekonstrukce mezonetového bytu na Praze 4 v Krči byla provedena další ze zakázek komplexní realizace renovace a dispozičního uspořádání celého bytu do nového stylu.

zobrazit více...

Rekonstrukce RD s dotací

Komplexní rekonstrukce rodinného domu u Olomouce, obec Nasobůrky. Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům, který je zcela vybydlený a je určen k totální rekonstrukci.

zobrazit více...

Rodina Comfort Group

V roce 2016 se společnost Comfort space, a.s. spustila novou divizi stavební výroby pod označením COMFORT BUILDINGS

zobrazit více...

VŠECHNY NOVINKY >>

Máte zájem o naše služby a chcete navrhnout ideální řešení pro Vás?

ZASLAT POPTÁVKU