O společnosti

Založení divize společnosti

Divize COMFORT BUILDINGS byla založena po roce 2015 díky působnosti v oblasti stavebnictví mateřské společnosti Comfort space a.s., která na trhu zpracovává a dodává řadu let služby v oblasti projektové přípravy staveb, rekonstrukcí, dotací a veškerých činností souvisejících s kvalitní přípravou staveb. Na základě mnoha zpracovaných projektů se společnost Comfort space a.s., v roce 2015 rozhodla založit stavební divizi, která bude na základě prováděných projektových činností realizovat následnou stavební výrobu a dodávky veškerých souvisejících služeb pro klienty z oblasti soukromých a komerčních investorů, včetně obcí a měst.

Zázemí a služby

Zázemí stavební divize tvoří mnoho zkušených pracovníků v oblasti kontroly staveb, technických dozorů, stavbyvedoucí dalších řemeslníků, kteří tvoří kvalitní základ pro dobrou organizaci a výstavbu veškerých komerčních i soukromých objektů.

Společnost Comfort space, a.s.je tak připravená poskytovat své stavební služby a dodávky na celém území České republiky, a to jak v ohledu výstavby rodinných domů, tak jejich rekonstrukcí, zateplování či sanací s možností využití dotací pro zhodnocení investic a zkrácení doby návratnosti veškerých vynaložených prostředků investora. V rámci poskytování služeb je zde zázemí, které pro všechny tyto projekty připravuje kvalitní projektové podklady s vyřízením stavebního povolení a kompletního inženýringu, který je potřeba, jak pro úspěšné zahájení, předání stavby, tak i pro případné čerpání dotační podpory.

Naše vize a cíle

Cílem společnosti je zajistit pro investory kvalitní a cenově dostupný servis se smluvní garancí která, podchycuje, jak cenová pravidla, tak i termíny dokončení a předání stavby investorovi do užívání. Společnost je pojištěná na škodu způsobenou při výstavbě do několika desítek milionů korun, aby v případě škody tyto škody byly hrazeny právě z uvedené pojistky.

Vedle vyjmenovaných stavebních činností se divize také zabývá výstavbou typových rodinných domů z oblasti nízkoenergetických a pasivních standardů, kde lze tyto objekty realizovat napříč celou Českou republikou a zajistit tak investorovi garanci kvality stanovené ceny a harmonogramu, který vychází z již připravených typových projektů, které jsou prezentovány, jak na webových stránkách společnosti, tak i prostřednictvím obchodních partnerů.

Věříme, že služby pojaté takto komplexně od projektové přípravy až po samotnou realizaci budou pro mnohé klienty příjemným zjištěním, že stavba lze realizovat podle předem dohodnutých podmínek a dle kvality, kterou investor požaduje.

Rodina Comfort Group

V roce 2016 se společnost Comfort space, a.s. spustila novou divizi stavební výroby pod označením COMFORT BUILDINGS

zobrazit více...

Dotace pro bytové domy

Od roku 2016 je znovu aktivní dotace pro zateplování bytových domů. Pro Prahu z programu Nová zelená úsporám, mimo Prahu z programu IROP výzva 37. Zajistíme pro Vás komplexní servis.

zobrazit více...

Dotace rodinné domy

Již od roku 2015 je aktivní dotace pro snižování energetické náročnosti budov rodinných domů s průběžným přijímáním žádostí o dotace do roku 2021. Zařídíme Vám pro dotace přípravu a realizaci.

zobrazit více...

VŠECHNY NOVINKY >>

Máte zájem o naše služby a chcete navrhnout ideální řešení pro Vás?

ZASLAT POPTÁVKU