Hrubá stavba, rozšířená hrubá stavba

Pro definici hrubé stavby není zakotvený jednoznačný výklad stavebních činností a stavu prostavěnosti stavby. Hrubou stavbou se většinou rozumí realizace všech nosných i nenosných svislých a vodorovných nosných konstrukcí bez finálních povrchových úprav a vrstev střešního pláště včetně krytiny.

Dále sem pak patří hydroizolace základů i zateplení základové konstrukce, stavba komína a příprava pro instalace TZB a ZTI ve spodní stavbě.

Obzvláště technické zařízení domu je v rámci rozšířené hrubé stavby důležité, musí být vybudováno ještě před finálními úpravami podlah, stěn a stropů.

Na základě těchto základních informací sestavila divize COMFORT BUILDINGS svůj podrobný seznam všech typů stavební výroby.

Primárně jsou rozděleny na tři stupně.

·         Hrubá stavba

·         Rozšířená hrubá stavba

·         Kompletní stavba na klíč

Pro přehlednost, co si klient prostřednictvím divize COMFORT BUILDINS pořizuje v rámci stavební výroby, je u každého zde prezentovaného projektu uvedena tabulka porovnání, co v daném stupni prostavěnosti a investice patří do uvedených tří stupňů.

Ukázka tabulky porovnání stavebních dokončení:

Popis úkonů v rámci stavby Hrubá stavba Rozšířená hrubá stavba Kompletní stavba na klíč
Zemní práce
Založení základové desky
Hydroizolace, případně izolace proti radonu
Ležaté rozvody instalací TZB v základové desce
Přípojky inženýrských sítí
Výstavba nosných konstrukcí bez omítek
Výstavba stropních konstrukcí bez omítek
Výstavba příček bez omítek
Výstavba hrubé konstrukce schodiště
Výstavba střešní konstrukce a krytiny bez tepelné izolace
Výstavba komínu
Osazení otvorů okny a dveřmi v obvodových stěnách
Kompletní vnitřní omítky stěn a stropů
Sádrokartonové konstrukce - rošty bez záklopu a izolací
Povrchové úpravy podlah bez krytiny
Sádrokartonové konstrukce - izolace a záklop
Zateplení střešní konstrukce a podhledů
Zateplení obvodových konstrukcí fasády
Konečné povrchové úpravy fasády
Osazení parapetů vnějších a vnitřních
Osazení okapů a svodů
Osazení hromosvodu
Osazení technologiemi na topení a teplou vodu
Rozvody pro zapojení topení bez kompletace koncových prvků
Rozvody sanity a teplé vody bez kompletace koncových prvků
Rozvody elektro slabo/silnoproud
Rozvodná skříň
Osazení interiérových dveří a obložek
Dlažba před domem *
Okapové chodníky kolem domu
Krytiny na podlahách
Keramická dlažba a obklady koupelny
Sanitární vybavení koupelny a WC - kompletace
Osazení topných těles a zapojení - kompletace
Osazení osvětlení včetně zapojení - kompletace
Osazení kuchyňské linky
Osazení kuchyně spotřebiči
Seřízení oken a dveří
Revize technologie na topení a teplou vodu
Revize plyn
Revize elektro
Revize komínu a spalinové cesty
Revize hromosvod
Malby stěn a stropů
Úklid
Oplocení, vjezdová brána a vstupní branka *

* Tyto položky nejsou součástí rozpočtové ceny realizace domu a jsou kalkulovány na základě přesného zadání dle velikosti pozemku a typu konstrukčního řešení včetně materiálové skladby.

Rodina Comfort Group

V roce 2016 se společnost Comfort space, a.s. spustila novou divizi stavební výroby pod označením COMFORT BUILDINGS

zobrazit více...

Dotace pro bytové domy

Od roku 2016 je znovu aktivní dotace pro zateplování bytových domů. Pro Prahu z programu Nová zelená úsporám, mimo Prahu z programu IROP výzva 37. Zajistíme pro Vás komplexní servis.

zobrazit více...

Dotace rodinné domy

Již od roku 2015 je aktivní dotace pro snižování energetické náročnosti budov rodinných domů s průběžným přijímáním žádostí o dotace do roku 2021. Zařídíme Vám pro dotace přípravu a realizaci.

zobrazit více...

VŠECHNY NOVINKY >>

Máte zájem o naše služby a chcete navrhnout ideální řešení pro Vás?

ZASLAT POPTÁVKU