Hrubá stavba, rozšířená hrubá stavba

Pro definici hrubé stavby není zakotvený jednoznačný výklad stavebních činností a stavu prostavěnosti stavby. Hrubou stavbou se většinou rozumí realizace všech nosných i nenosných svislých a vodorovných nosných konstrukcí bez finálních povrchových úprav a vrstev střešního pláště včetně krytiny.

Dále sem pak patří hydroizolace základů i zateplení základové konstrukce, stavba komína a příprava pro instalace TZB a ZTI ve spodní stavbě.

Obzvláště technické zařízení domu je v rámci rozšířené hrubé stavby důležité, musí být vybudováno ještě před finálními úpravami podlah, stěn a stropů.

Na základě těchto základních informací sestavila divize COMFORT BUILDINGS svůj podrobný seznam všech typů stavební výroby.

Primárně jsou rozděleny na tři stupně.

·         Hrubá stavba

·         Rozšířená hrubá stavba

·         Kompletní stavba na klíč

Pro přehlednost, co si klient prostřednictvím divize COMFORT BUILDINS pořizuje v rámci stavební výroby, je u každého zde prezentovaného projektu uvedena tabulka porovnání, co v daném stupni prostavěnosti a investice patří do uvedených tří stupňů.

Ukázka tabulky porovnání stavebních dokončení:

Popis úkonů v rámci stavby Hrubá stavba Rozšířená hrubá stavba Kompletní stavba na klíč
Zemní práce
Založení základové desky
Hydroizolace, případně izolace proti radonu
Ležaté rozvody instalací TZB v základové desce
Přípojky inženýrských sítí
Výstavba nosných konstrukcí bez omítek
Výstavba stropních konstrukcí bez omítek
Výstavba příček bez omítek
Výstavba hrubé konstrukce schodiště
Výstavba střešní konstrukce a krytiny bez tepelné izolace
Výstavba komínu
Osazení otvorů okny a dveřmi v obvodových stěnách
Kompletní vnitřní omítky stěn a stropů
Sádrokartonové konstrukce - rošty bez záklopu a izolací
Povrchové úpravy podlah bez krytiny
Sádrokartonové konstrukce - izolace a záklop
Zateplení střešní konstrukce a podhledů
Zateplení obvodových konstrukcí fasády
Konečné povrchové úpravy fasády
Osazení parapetů vnějších a vnitřních
Osazení okapů a svodů
Osazení hromosvodu
Osazení technologiemi na topení a teplou vodu
Rozvody pro zapojení topení bez kompletace koncových prvků
Rozvody sanity a teplé vody bez kompletace koncových prvků
Rozvody elektro slabo/silnoproud
Rozvodná skříň
Osazení interiérových dveří a obložek
Dlažba před domem *
Okapové chodníky kolem domu
Krytiny na podlahách
Keramická dlažba a obklady koupelny
Sanitární vybavení koupelny a WC - kompletace
Osazení topných těles a zapojení - kompletace
Osazení osvětlení včetně zapojení - kompletace
Osazení kuchyňské linky
Osazení kuchyně spotřebiči
Seřízení oken a dveří
Revize technologie na topení a teplou vodu
Revize plyn
Revize elektro
Revize komínu a spalinové cesty
Revize hromosvod
Malby stěn a stropů
Úklid
Oplocení, vjezdová brána a vstupní branka *

* Tyto položky nejsou součástí rozpočtové ceny realizace domu a jsou kalkulovány na základě přesného zadání dle velikosti pozemku a typu konstrukčního řešení včetně materiálové skladby.

Komplexní renovace bytu

Rekonstrukce mezonetového bytu na Praze 4 v Krči byla provedena další ze zakázek komplexní realizace renovace a dispozičního uspořádání celého bytu do nového stylu.

zobrazit více...

Rekonstrukce RD s dotací

Komplexní rekonstrukce rodinného domu u Olomouce, obec Nasobůrky. Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům, který je zcela vybydlený a je určen k totální rekonstrukci.

zobrazit více...

Rodina Comfort Group

V roce 2016 se společnost Comfort space, a.s. spustila novou divizi stavební výroby pod označením COMFORT BUILDINGS

zobrazit více...

VŠECHNY NOVINKY >>

Máte zájem o naše služby a chcete navrhnout ideální řešení pro Vás?

ZASLAT POPTÁVKU