Dotace pro bytové domy

Dotace na snížení energetické náročnosti pro bytové domy jsou součástí dotačního programu Nová zelená úsporám od roku 2016 do roku 2021 pro území Prahy. Pro ostatní regiony tyto dotace zajišťuje MMR v jednotlivých dotačních výzvách. Pro rok 2017 je vyhlášena výzva č.37.

V těchto dotačních programech jsme pro zákazníky z řad bytových družstev, SVJ a dalších právnických osob zajistili dotace ve výši 40% z uznatelných nákladů na zateplení nemovitosti včetně dalších 15% dotací na neuznatelné položky rozpočtu.

Dotace jsou poměrně administrativně složitější než dotace pro rodinné domy, tudíž je této problematice věnovat i více času na přípravu.

V současné době je stále ještě čas získat akceptaci žádosti o dotace formou podané žádosti a v oblasti podpory MMR je možné takto podávat žádosti o dotace do konce listopadu 2017.


Veškerý technický, administrativní a nakonec i stavební servis pro Vás zajistíme s garancí získání dotací v podobě smluvního vztahu na klíč.

Neriskujte a svěřte nám své požadavky na realizaci zateplení či výstavbu domů s možností čerpání státní podpory.
 

Rodina Comfort Group

V roce 2016 se společnost Comfort space, a.s. spustila novou divizi stavební výroby pod označením COMFORT BUILDINGS

zobrazit více...

Dotace pro bytové domy

Od roku 2016 je znovu aktivní dotace pro zateplování bytových domů. Pro Prahu z programu Nová zelená úsporám, mimo Prahu z programu IROP výzva 37. Zajistíme pro Vás komplexní servis.

zobrazit více...

Dotace rodinné domy

Již od roku 2015 je aktivní dotace pro snižování energetické náročnosti budov rodinných domů s průběžným přijímáním žádostí o dotace do roku 2021. Zařídíme Vám pro dotace přípravu a realizaci.

zobrazit více...

VŠECHNY NOVINKY >>

Máte zájem o naše služby a chcete navrhnout ideální řešení pro Vás?

ZASLAT POPTÁVKU