Příprava staveb, projektová činnost

Služby projektového a architektonického ateliéru

Projektová příprava výstavby rodinného domu je výchozí technická činnost společnosti, zajišťující tuto službu prostřednictvím mateřské společnosti Comfort space, a.s.a projektového ateliéru PROJECT ATELIER. Projektová příprava je tak zajištěná v rovině od profesionálního architektonického řešení celé stavby, až pro prováděcí projektovou a výrobní dokumentaci k následnému sestavení položkového rozpočtu stavby včetně konkretizace jednotlivých výrobků a technologií použitých pro výstavbu s možností zohlednění požadavků na klientské změny a individuální požadavky klientů, řešení stupně výstavby a energetické náročnosti budovy.

70 architektonických řešení rodinných domů

Divize PROJECT ATELIER disponuje 70 designy různých domů od jednopodlažních domů po vícepodlažní objektys řešením unikátnosti využití dispozičního prostoru domu, s možnostmi variantního řešení energetické náročnosti budov pro budoucí výstavbu až po zapracování jednotlivých domů do různých pozemkových situací a rovinatostí terénu. Tím se každému investorovi stavby otevírá možnost v rámci klientských změn vytvořit unikátní dům na míru svých požadavků, představ a současně možností, které stanovuje územní plán, požadavky na výstavbu včetně energetické náročnosti budovy až po osazení domu na pozemek.

V naší praxi jsme se nesetkali s mnoho klienty, kteří považují jednotné řešení domu za hotové, tudíž u každého projektu počítáme s tím, že projekt je potřeba přizpůsobit potřebám a širším vztahům klienta v návaznosti na výše popsané principy.

Typové projekty v akčních nabídkách

V řadě mnoha projektů realizujeme zcela atypická řešení dodávek staveb na míru požadavků každého investora. Avšak pro rok 2017 a následující roky divize COMFORT BUILDINGS připravila nabídku 9 různých domů, které reprezentují nabídku hotového řešenív unikátní cenové nabídce, kde díky vypracovaným podkladům a přesně definovaným postupům, které lze opakovat,je možné nabídnout investorům zvýhodněnou akční cenu.

I u těchto projektů lze měnit určité prvky samotné stavební části projektu za jiné produkty včetně úpravy dispozice vnitřního prostředí stavby s tím, že se tyto změny promítají do cenových úprav v rámci kumulativní nabídky budoucí výstavby.

V rámci projekčních služeb zajišťuje společnost i návazný inženýringse zajištěním veškerých potřebných dokumentů a podkladů pro následné vyřízení ohlášky stavby či zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Naši zákazníci tak mají veškeré přípravné práce včetně vyřízení stavebního povolení řešeny na klíč bez jakýchkoli přímých starostí o přípravu na zahájení stavby.

Komplexní renovace bytu

Rekonstrukce mezonetového bytu na Praze 4 v Krči byla provedena další ze zakázek komplexní realizace renovace a dispozičního uspořádání celého bytu do nového stylu.

zobrazit více...

Rekonstrukce RD s dotací

Komplexní rekonstrukce rodinného domu u Olomouce, obec Nasobůrky. Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům, který je zcela vybydlený a je určen k totální rekonstrukci.

zobrazit více...

Rodina Comfort Group

V roce 2016 se společnost Comfort space, a.s. spustila novou divizi stavební výroby pod označením COMFORT BUILDINGS

zobrazit více...

VŠECHNY NOVINKY >>

Máte zájem o naše služby a chcete navrhnout ideální řešení pro Vás?

ZASLAT POPTÁVKU