Příprava staveb, projektová činnost

Služby projektového a architektonického ateliéru

Projektová příprava výstavby rodinného domu je výchozí technická činnost společnosti, zajišťující tuto službu prostřednictvím mateřské společnosti Comfort space, a.s.a projektového ateliéru PROJECT ATELIER. Projektová příprava je tak zajištěná v rovině od profesionálního architektonického řešení celé stavby, až pro prováděcí projektovou a výrobní dokumentaci k následnému sestavení položkového rozpočtu stavby včetně konkretizace jednotlivých výrobků a technologií použitých pro výstavbu s možností zohlednění požadavků na klientské změny a individuální požadavky klientů, řešení stupně výstavby a energetické náročnosti budovy.

70 architektonických řešení rodinných domů

Divize PROJECT ATELIER disponuje 70 designy různých domů od jednopodlažních domů po vícepodlažní objektys řešením unikátnosti využití dispozičního prostoru domu, s možnostmi variantního řešení energetické náročnosti budov pro budoucí výstavbu až po zapracování jednotlivých domů do různých pozemkových situací a rovinatostí terénu. Tím se každému investorovi stavby otevírá možnost v rámci klientských změn vytvořit unikátní dům na míru svých požadavků, představ a současně možností, které stanovuje územní plán, požadavky na výstavbu včetně energetické náročnosti budovy až po osazení domu na pozemek.

V naší praxi jsme se nesetkali s mnoho klienty, kteří považují jednotné řešení domu za hotové, tudíž u každého projektu počítáme s tím, že projekt je potřeba přizpůsobit potřebám a širším vztahům klienta v návaznosti na výše popsané principy.

Typové projekty v akčních nabídkách

V řadě mnoha projektů realizujeme zcela atypická řešení dodávek staveb na míru požadavků každého investora. Avšak pro rok 2017 a následující roky divize COMFORT BUILDINGS připravila nabídku 9 různých domů, které reprezentují nabídku hotového řešenív unikátní cenové nabídce, kde díky vypracovaným podkladům a přesně definovaným postupům, které lze opakovat,je možné nabídnout investorům zvýhodněnou akční cenu.

I u těchto projektů lze měnit určité prvky samotné stavební části projektu za jiné produkty včetně úpravy dispozice vnitřního prostředí stavby s tím, že se tyto změny promítají do cenových úprav v rámci kumulativní nabídky budoucí výstavby.

V rámci projekčních služeb zajišťuje společnost i návazný inženýringse zajištěním veškerých potřebných dokumentů a podkladů pro následné vyřízení ohlášky stavby či zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Naši zákazníci tak mají veškeré přípravné práce včetně vyřízení stavebního povolení řešeny na klíč bez jakýchkoli přímých starostí o přípravu na zahájení stavby.

Rodina Comfort Group

V roce 2016 se společnost Comfort space, a.s. spustila novou divizi stavební výroby pod označením COMFORT BUILDINGS

zobrazit více...

Dotace pro bytové domy

Od roku 2016 je znovu aktivní dotace pro zateplování bytových domů. Pro Prahu z programu Nová zelená úsporám, mimo Prahu z programu IROP výzva 37. Zajistíme pro Vás komplexní servis.

zobrazit více...

Dotace rodinné domy

Již od roku 2015 je aktivní dotace pro snižování energetické náročnosti budov rodinných domů s průběžným přijímáním žádostí o dotace do roku 2021. Zařídíme Vám pro dotace přípravu a realizaci.

zobrazit více...

VŠECHNY NOVINKY >>

Máte zájem o naše služby a chcete navrhnout ideální řešení pro Vás?

ZASLAT POPTÁVKU