Komplexní rekonstrukce rodinných domů

Rekonstrukce rodinného či bytového domu

Rekonstrukce je jednou z nejnáročnějších akcí v rámci pozemního stavitelství, a to především z důvodu stavu původních konstrukcí objektu s ohledem na požadované změny a s tím spojené přípravné práce na jednotlivých operacích spojených s přestavbou či revitalizací konstrukcí.

Jestliže se investor rozhoduje mezi částečnou či úplnou rekonstrukcí objektu, předchází tomu vždy podrobný stavebně technický průzkum, který zajišťují na nemovitosti naši odborníci z řady stavebních inspektorů, specialistů, jako je například statik, či řemeslníků, kteří k současnému stavu nemovitosti a plánovaným úpravám připraví technickou zprávu o stavu objektu s návazností na doporučení jak případné požadavky investora zapracovat do projektu rekonstrukce s technologickým řešením revitalizace a také s ohledem na kvalitu a rozsah požadovaných činností.

V tomto ohledu je stavebně technický průzkum a následné požadavky investora nutné komplexně zapracovat do projektu současného a budoucího stavu s následným sestavením položkového rozpočtu rekonstrukce a definicí jednotlivých stavebních technologií, postupů a výrobků.

Následuje standardní inženýring včetně případného zařazení projektu k vyřízení dotační podpory na rekonstrukci s následnou přípravou realizace stavební výroby ve vztahu k nemovitosti.

Stavební a rozpočtové rezervy

V rámci rekonstruovaných objektů dochází v průběhu výstavby i k neplánovaným změnám na konstrukcích, které při prvotním průzkumu byly nepřístupné či skryté, tudíž dodavatel v těchto ohledech pracuje v rozpočtu se stavebními rezervami včetně zapracování změn do dokumentace skutečného provedení stavby, která je předmětem rekolaudace objektu v případě stavebního řízení či povolení na stavbu.

Na rekonstruované objekty zhotovitel stavby poskytuje standardní záruku 2 roky. V případě požadavků na prodlouženou záruku některých stavebních částí objektu je možné tyto záruky poskytovat pouze za předpokladu, že tento požadavek investor sdělí zhotoviteli stavby před samotným zahájením přípravných, stavebních a technických prací.

Rodina Comfort Group

V roce 2016 se společnost Comfort space, a.s. spustila novou divizi stavební výroby pod označením COMFORT BUILDINGS

zobrazit více...

Dotace pro bytové domy

Od roku 2016 je znovu aktivní dotace pro zateplování bytových domů. Pro Prahu z programu Nová zelená úsporám, mimo Prahu z programu IROP výzva 37. Zajistíme pro Vás komplexní servis.

zobrazit více...

Dotace rodinné domy

Již od roku 2015 je aktivní dotace pro snižování energetické náročnosti budov rodinných domů s průběžným přijímáním žádostí o dotace do roku 2021. Zařídíme Vám pro dotace přípravu a realizaci.

zobrazit více...

VŠECHNY NOVINKY >>

Máte zájem o naše služby a chcete navrhnout ideální řešení pro Vás?

ZASLAT POPTÁVKU