Zateplení fasády, odvlhčení, sanace

Zateplování nemovitostí z pohledu rodinných domů, bytových domů a ostatních pozemních staveb je jednou z činností, kterou lze označit za stavební práce probíhající na mnohých objektech jako hlavní stavební výroba z hlediska regenerace obvodových plášťů budov.

Zateplení u rekonstrukcí nemovitostí

Zateplování nelze přiřknout paušální způsob řešení,které má primárně pouze snížit energetické nároky na provoz nemovitostí. Zde je třeba vidět primárně způsob ochrany konstrukcí, které jsou přímo ochlazovány z venkovního prostředí a u nezateplených konstrukcí tak dochází k tepleným mostům, respektive k srážení vodních par uvnitř konstrukcí, což má za následek z dlouhodobého hlediska poškození a degradaci konstrukcí a zvýšenou vlhkost uvnitř objektů, kde se tímto vlivem mohou tvořit i plísně.

Z tohoto důvodu je velice důležité na každou zateplovanou konstrukcí pohlížet v jakém je technickém stavu, z čeho je tato konstrukce vystavěna a zda je v dobré kondici či nikoliv. V rámci následných zateplování tak musí být vzato v potaz právě několik již zde popsaných situací, aby zateplením nedošlo ještě k větším problém na konstrukcích, než mohou být ve stavu před zateplením.

V tomto ohledu pro každou nemovitost, kterou zateplujeme, zpracujeme investorovi podrobné řešení zateplení konstrukcí s dimenzováním síly a skladby zateplení včetně definice přesného a vhodného typu materiálu a technologického postupu.Primárním cílem zateplení je tedy ochránit vnější konstrukce proti tepelným mostům a snížit v objektech tepelnou ztrátu pro následný provoz nemovitosti z hlediska energetické náročnosti budovy.

Zateplování novostaveb

Záležitost novostaveb a jejich tepelné ochrany je dalším velkým tématem, které se mnohdy řeší na úrovni dodavatelů stavebních materiálů, kteří se snaží stále zdokonalovat své produkty k tomu, aby se nosné konstrukce obálky budovy již dále nemuseli zateplovat.Z hlediska fyzikálního je toto prostým nesmyslem, jelikož fyzikální zákony pro všechny materiály fungují stejně, tudíž je omylem se domnívat, že nezateplovat některé druhy stavebních konstrukcí je správný postup.

Na důkaz těchto tvrzení jsme zde umístili ukázku nezateplených konstrukcí domů po několika letech jejich faktického fungování.Ve všech případech dochází k viditelným změnám na fasádě domu s faktickými vadami, které nelze odstranit jinak, než nakonec dům zateplit. Všechny uvedené stavební konstrukce jsou vystavěny z dutých pálených cihel 320 nebo 440 mm.

Ukázky fasád po 8 - 12 letech a toho, jak by se nemělo přistupovat k otázce nezateplování.Zateplení na míru potřeb každé nemovitosti

V rámci těchto praktických zkušeností využíváme naše společnost k zateplení svých energetických specialistů, kteří každý jednotlivý případ posoudí a spočítají optimální vrstvu zateplovacího materiálu na zcela konkrétní stavební konstrukce podle tepleného prostupu této konstrukce tak aby nedocházelo ke kondenzaci vodních par v stavební konstrukcí ale naopak mimo hranici této konstrukce. Kvalita zateplení a ochrana obálky budovy je jednou z podmínek kvalitní výstavby či rekonstrukce nemovitostí, kterou se společnost COMFOR BUILDINGS zabývá.

Potřebujete-li kvalitně zateplit svou nemovitost, obraťte se s důvěrou na nás, připravíme Vám řešení na míru Vašich požadavků s ohledem na potřebná řešení ve vztahu k Vaší nemovitosti a kvalitě za kterou Vám následně dáme záruku 5 let.

Komplexní renovace bytu

Rekonstrukce mezonetového bytu na Praze 4 v Krči byla provedena další ze zakázek komplexní realizace renovace a dispozičního uspořádání celého bytu do nového stylu.

zobrazit více...

Rekonstrukce RD s dotací

Komplexní rekonstrukce rodinného domu u Olomouce, obec Nasobůrky. Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům, který je zcela vybydlený a je určen k totální rekonstrukci.

zobrazit více...

Rodina Comfort Group

V roce 2016 se společnost Comfort space, a.s. spustila novou divizi stavební výroby pod označením COMFORT BUILDINGS

zobrazit více...

VŠECHNY NOVINKY >>

Máte zájem o naše služby a chcete navrhnout ideální řešení pro Vás?

ZASLAT POPTÁVKU